لوله بازکنی و تخلیه چاه  ، پایتخت

امروزه نیاز اصلی هر زندگی شهری و مخصوصا آپارتمان نشینی رعایت بسیاری از اصول مربوط به نظافت منزل و  مخصوصا سرویس های بهداشتی رعایت این نکته می باشد باید اصولی را رعایت کرد و در صورت عدم رعایت آن با مشکلات بسیاری از جمله گرفتگی لوله و بوهای نامطبوع و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع پایان‌نامه b (473)

4ـ2ـ5عدم جذب شدن به سوی امر مقدس و متعالی……………………………………………………….85فصل پنجم: اخلاق کاربردی5ـ1.فلسفه و اخلاق………………………………………………………………………………………………..885ـ2.ارزش انسان…………………………………………………………………………………………………….945ـ3.هولوکاست،شکنجه و ارزش انسان……………………………………………………………….1015ـ4.ناآرامی سیاسی و مدنی………………………………………………………………………………..104 سایت منبع 5ـ5.جنگ…………………………………………………………………………………………………………….1095ـ6.جنگ و نظام های استبدادی………………………………………………………………………..1125ـ7.فقر و بیکاری…………………………………………………………………………………………………115 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است ادامه مطلب…

منبع تحقیق b (469)

2-1-2. باور دینی502-1-3. معرفت دینی502-1-4. مسأله معناداری و تحقیق پذیری گزاره های دینی512-1-5. رابطه عقل و ایمان532-1-5-1. عقل گرایی542-1-5-2. ایمان گرایی562-1-6. رویکردهای مطرح در توجیه باورهای دینی572-1-6-1. الهیات طبیعی572-1-6-2. ایمان گرایی582-1-6-2-1. ایمانگرایی افراطی582-1-6-2-2. ایمان گرایی معتدل602-1-6-3. توجیه بر پایه مصلحت اندیشی612-1-6-3-1. بلز پاسکال612-1-6-3-2. اراده باور به خدا622-1-6-4. معرفت شناسی اصلاح ادامه مطلب…

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (470)

گفتار دوم: نظریه ایقاع بودن فرزند خواندگی31گفتارسوم:نظریه عقد بودن فرزند خواندگی37مبحث دوم : تشریفات قانونی فرزند خواندگی44گفتار اول: نحوه واگذاری کودک و مرجع صالح44گفتار دوم: شرایط پذیرندگان51گفتار سوم: شرایط شخص قابل پذیرش73فصل سوم78آثار حقوقی فرزند خواندگی و انحلال آن78مبحث نخست : تعهدات مالی79گفتار اول : تعهد به انفاق79گفتار دوم: اداره ادامه مطلب…

مقاله b (471)

2- اصول و مبنای و نظریه های توجیه کننده ی جرم انگاری در دو دوران و در نهایت اعمال جرم انگاری با این اصول و مبانی توسط قانون گذار در این دو دوره چه تبعاتی را در جامعه گذاشته و آیا منطبق با فرهنگ جامعه بوده و توانسته تمام نیازهای ادامه مطلب…

مقاله b (472)

شرایط حاکم در فضای علمی کوفه34 جریان‌شناسی کلامی کوفه37 شخصیت‌شناسی جابر40 اسم و نسب41 تولد تا وفات42 جایگاه اجتماعی44 نوع ارتباط با حکومت45 آثار45 ارتباط با امام49 اساتید و مشایخ51 شاگردان و روایان52 اعتبار رجالی جابر54 بررسی اتهام به غلو61 اندیشه‌شناسی جابر67 خداشناسی69 معرفت خدا69 وجود و یگانگی خدا71 توحید ادامه مطلب…

دانلود پایان‌نامه b (463)

ق.م.ا قانون مجازات اسلامیم. میلادیه.ش هجری شمسیه.ق هجری قمریفهرست مطالبعنوان شماره صفحه چکیده1فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه و بیان مسأله3فصل دوم: مبنای اصل همبستگی عوضین2-1- نظریه ی علت112-1-1 مفهوم نظریه ی علت122-1-2 تفکیک علت از جهت152-1-3 تفکیک علت از موضوع182-1-4 نظریه ی علت در حقوق رم192-1-5 نظریه ی علت در ادامه مطلب…

پایان‌نامه b (464)

3-2 طالب آملی37 3-2-1 زندگی نامه طالب آملی38 3-2-2 سبک شعری طالب آملی40 3-2-3 ویژگی‌های کلام طالب41 3-2-4 عادات و اخلاق طالب43 3-2-5 طرز تفکر طالب43 3-2-6 طالب و عرفان43 3-2-7 ممدوحان طالب44 3-2-8 آثار طالب45 سایت منبع 3-3 کلیم کاشانی45 3-3-1 زندگی نامه کلیم کاشانی46 3-3-2 ویژگی‌های اخلاقی کلیم47 ادامه مطلب…

دانلود پایان‌نامه ارشد b (465)

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..1فصل اول- کلیات 5مبحث اول- تعاریف و مفاهیم مقدماتی 6گفتار اول- تعریف لغوی و اصطلاحی داوری 6گفتار دوم- تعریف داوری تجاری بین المللی 8الف) قرارداد داوری 9ب) تجاری بودن داوری 10ج) بین المللی بودن داوری……………………………………………………………………………………………………..12گفتار سوم- تعریف طرق جایگزین حل و فصل اختلاف 14گفتار چهارم-مفهوم قانون ادامه مطلب…

منابع پایان‌نامه ارشد b (466)

2-13-کارهای اولیه 232-14-تحقیقات اخیر در زمینه مدل سازی شهری با سلول های خودکار252-15-کالیبراسیون (زینه بندی ، تنظیم ، درجه بندی ، واسنجی)282-16-شبکه های عصبی302-16-1-شبکه های عصبی ، سلول های خودکار و مدلسازی رشد شهری302-17-سیستم های فازی33فصل سوم: تئوری ها و الگوریتم ها3-1-کلیات373-2-مدلسازی با سلول های خودکار373-2-1-پیش زمینه تاریخی373-2-2- تئوری سلول ادامه مطلب…